Egy aranyat leltem Népi gyermekjátékok Kárpátaljáról

sasaElőszó Áttekintése

A rítus a szakrális játékból nőtt ki; a költészet a játékban született,  és mindenkor a játék táplálta;  a zene és a tánc színtiszta játék volt… a civilizáció játékban és játékként születik, és sohasem hagyja el azt. Johann Huizinga

A játék a születéstől a halálig jelen van életünkben. A különböző életkorokban betöltött szerepe azonban változó.  Az óvodáskorú gyermekek életében meg alapvető tevékenységi forma, de a kisiskolások fejlődésében is meghatározó jelentőségű. Olyan tevékenység, melynek révén a gyerek – más eszközök által meg nem ismételhető módon – élményeket, tapasztalatokat szerez a környező világról, elsajátítja a felnőtt élet szerepeit, gyakorolja, tökéletesíti képességeit. A játéktípusok változatosságuknak köszönhetően olyan komplex
módon fejlesztik a személyiséget, mely ebben az életkorban mással nem pótolható.

Hutterer Éva

3661 06.10.2013 - 21:19