Egy „csonkává” vált település (Csonkapapi)

Rovatunkban ezúttal Csonkapapit mutatjuk be. A község Hetyen és Mezőkaszony között helyezkedik el. Nevét az oklevelek 1261-ben említik először Pop néven. A Papi helynév papi birtokra utal. A csonka előtagra egy befejezetlen templomról szóló eredetmonda is utal, a szájhagyomány viszont úgy tartja, hogy Papi mellett hajdan létezett egy Csonkás nevű település, ami 1241–42-ben a tatárjárás következtében szinte teljesen elnéptelenedett, mivel lakosai Papiba, e fallal megerősített faluba menekültek. Színes történelemmel, hagyományokkal rendelkezik, s bőven vannak itt ügyes kézművesek is. Continue reading

1306 27.03.2014 - 22:25
1028 27.03.2014 - 22:22
947 21.03.2014 - 14:16
1717 17.03.2014 - 16:16
1147 07.03.2014 - 17:41
2067 07.03.2014 - 17:37

„Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza” (Tiszabökény)

Tiszaújlak szomszédságában fekszik az írott forrásokban először 1230-ban említett Tiszabökény. A Tiszafarkasfalvával egyesített Tisza-parti település tatár pusztítást és kolerajárványt is megért már. Lakossága görög és római katolikus, református és pravoszláv vallású, s máig is hűen őrzi a magyar történelem és a magyar hagyományok emlékét. Continue reading

2393 05.03.2014 - 19:17