Libapiac és kézművesmesterségek. Az Aklik

libapiac-es-kezmuvesmestersegek_0A Nagyszőlősi járásban, Nevetlenfalu és Szőlősgyula között terül el három azonos nevű település – három Akli: nevezetesen Öregakli, Újakli és Aklihegy. Bár különálló településekről van szó, a három falu múltja, jelene mégis összekapcsolódik egymással. A mára „Öreggé” vált Akli első említése 1323-ból származik, Akly néven. A település neve a karámot, ólat jelentő akol főnév -i képzős változatából ered. Hajdan állítólag hatalmas sertésakol állt a község helyén, s az később így kapta meg nevét. A település hajdan az Akly és a Perényi család birtokát is képezte. Egykor a faluhoz tartozott, mára viszont önálló településsé nőtt szomszédja, Aklihegy. A Gyulai-hegy oldalán fekvő település (nevét Akli és hegyi fekvése után kapta) Aklihoz hasonlóan magyar lakosságú. A többi „eldugott” településhez hasonlóan számos szokást, hagyományt, mesterséget megőrzött a múltból. Continue reading

1244 17.12.2013 - 17:54

Vőfélyversek Hevesi Páltól (Szőlősgyula)

Hívogató

Én általam tisztelettel hivatja (név) holnapra az ő lánya/fia lakodalmára 1-2 pohár bor megitalára, 1-2 tányér leves megételére. Tiszta szívből el is várja, mint jóakaróját/rokonját/felebarátját.

Meg ne vessék az ő szegény hajlékát.

Önöknek ezennel, hívogatás befejeztével jelentem,

Hívásommal minden háznál megjelentem.

A megtiszteltetést köszönettel vették,

A megjelenésüket nekem kijelenték. Continue reading

31002 02.12.2013 - 22:25

Sok jó mester kis helyen (Szőlősgyula)

Molnár Sándor és munkái (12)Azokra a falvakra, amelyek a főútvonalaktól viszonylag távolabb esnek, vagy ahogy mondani szokás, „eldugottak”, legtöbbször igaz, hogy az átlagnál sokkal több dolgot őriztek meg a múltból. Egyaránt így van ez a kézműves mesterségekkel, népszokásokkal, folklórkinccsel. Tökéletesen illik ez a megállapítás rovatunk következő állomására, Szőlősgyulára is. Az ugocsai falu neve egyszerű személynévből keletkezett, míg a Szőlős előtag a falu közelében folytatott szőlőtermesztéshez kapcsolódik. Ma is sok mindent őriz abból, ami egykor még a mindennapok szerves részét képezte. Continue reading

1228 02.12.2013 - 22:04

A királyi erdőőrök faluja (Feketeardó)

Szántó Anna és munkái (7)Csepe és Tekeháza között terül a Nagyszőlősi járás, az egykori Ugocsa vármegye Tiszántúli járásának faluja, Feketeardó. A települést még a XIII. század elején alapították királyi erdőőrök. Az erdőőrök a középkorban erdei vagy erdőközeli falvakban éltek, szolgálva a királyi erdőispánságot. Feladataik közé az erdő őrzése, gondozása, tisztán tartása, a királyi konyhára kellő vad és hal megszerzése volt. Róluk kapta nevét Feketeardó. Első ismert birtokosa Thyba fia Miklós volt. Később az Arday család, a Rákócziak és a Barkóczi grófok birtoka is volt. A falu magyarjai ma is számos hagyományt, s főként kézművesmesterséget őriznek. Continue reading

994 02.12.2013 - 21:43

Hagyományőrzés Csepében. Betlehemes játék és Luca-napi gombóc

Gérus Klára munkái (1)

A Nagyszőlősi járásban, Nevetlenfalu, Csomafalva, Feketeardó, Heteni (Tisza­hetény) szomszédságában terül el a magyarok és ukránok által egyaránt lakott Csepe. Neve a régi magyar Csépán személynévből keletkezett, írott forrásokban 1393-ban említették először. Ha nem is eredeti formájában, de vallásos közössége számos egyházi ünnephez kötődő szokást, illetve kézművesmesterséget őriz ma is. Continue reading

909 02.12.2013 - 18:54

A ma is élő hagyományok hazája (Salánk)

Polin-Elek-egy-Salankon-talalhato-kozteri-alkotasa--(1)Annak, aki érdeklődik a régi magyar hagyományok iránt, s szívén viseli azok ápolását, megóvását, továbbadását, mindenképp érdemes ellátogatnia a Nagyszőlősi járás e tekintetben legdicsérendőbb településére, Salánkra, ahol számtalan olyan régi mesterség, szokás, hagyomány él, amely másutt rég kihalt, vagy épp már nem is tudják, mi fán terem. Continue reading

3014 17.11.2013 - 01:20

Egy darabka Szatmár (Nagypalád)

nagypaladireformatustemplom2Fertősalmás és Tisza­pé­terfalva között helyezkedik el a Nagyszőlősi járás egy „oda nem illő” faluja, Nagypalád. A falu nevének első írásos említései még az 1400-as évek elejéről származnak. A Nagyszőlősi járás nagy része a történelmi Ugocsa megye területéből lett kialakítva. Nagypalád azonban kilóg a sorból, hisz az hajdan Szatmár megyéhez tartozott. Beékelődve tehát az ugocsai falvak közé, van egy kis szatmári falu is a járás területén, melynek legnagyobb részt református közössége a mai napig is sok hagyományt, emléket, szokást őriz. Continue reading

3882 17.11.2013 - 00:51

Egy falu kereszttel (Tiszakeresztúr)

15938462Benét és vele együtt a Beregszászi járás területét elhagyva, Tiszaújlak felé robogva, egy bal kanyart véve, aztán egy kátyúkkal teli bekötőúton végighaladva a Nagyszőlősi járás egy több tagból álló településcsoportja helyezkedik el. Ezek közül is a legelső Tiszakeresztúr. A kátyútengert végigszenvedve egy hagyományaihoz, történelméhez és magyarságához igen ragaszkodó községgel találja magát szemben az ember. Continue reading

1307 12.11.2013 - 01:07

Fancsika egykor és ma. Mátyás király ajándéka

A-római-katolikus-templom-(4)Nagyszőlőstől kevesebb mint 10 kilométerre fekszik a járás egyik legrégibb múltra visszatekintő települése, Fancsika. A falu neve írásos forrásokban már az 1300-as évek elején megjelent. Fancsika nevét első ismert földesura, a Hont-Pázmány nemzetségből való Fancsika ispán után kapta (neve a régi magyar Fancs vagy Foncs személynévből ered). Lakosságát hajdan legnagyobb részben magyarok alkották, a szovjet érában azonban nagyon sok ukrán települt be a faluba, s ma már inkább ők alkotják a többséget. Fancsika lakói közt görög- és római katolikusok, reformátusok és pravoszlávok egyaránt vannak, s a vallás a nehéz időkben is segítette a magyar nyelv és identitás fennmaradását. Continue reading

1507 12.11.2013 - 00:39

Fricskális, ködúszók, mesemondó. Forog a lány… (Forgolány)


A Tivadarfalvát és Batárt összekötő autóúttól némiképp félre esik az egykori Ugocsa megye kisnemesi községeinek egyike, Forgolány. Az írásos formában először 1300-ban említett, lakosságát tekintve, sajnos, egyre zsugorodó település színes és érdekes történelemmel, hagyományokkal rendelkezik, lakosságához és eredetéhez egyaránt különös történetek, hiedelmek fűződnek. Continue reading

1488 20.10.2013 - 21:10